top of page
אבחוני קשב ולמידה
 • אבחון דידקטי.
 • אבחון פסיכולוגי.
 • אבחון משולב - פסיכו-דידקטי.
 • אבחון בבשלות - מוכנות לכיתה א'.
 • אבחון התפתחותי משולב.
 • הערכה נוירולוגית - אבחון קשב וריכוז.
 • אבחון קשב ממוחשב - מוקסו.
 • אבחון קשב ממוחשב - BRC.
 

אבחון דידקטי

האבחון הדידקטי נועד להעריך את נקודות החוזק והקשיים של התלמיד במיומנויות ותפקודי הלמידה.

 

 

מטרתו:

לייצר תכנית עבודה מפורטת בתחום ההוראה המתקנת, ולהמליץ על התאמות בדרכי הלמידה וההיבחנות. האבחון הדידקטי הינו דינאמי ומותאם לתפקודיו ויכולותיו של התלמיד, האבחון הדידקטי כולל את הערכת התחומים הבאים:

 • יכולת החשיבה המילולית והצורנית. 

 • מנגנונים בסיסיים: הערכת התפיסה החזותית, זיכרון חזותי מרחבי, תפקודים גרפו-מוטוריים ותפקודים ניהוליים. הבחנה שמיעתית, זיכרון שמיעתי וזיכרון 

 • עבודה. מבחני תפיסה נוספים מועברים במידת הצורך, לפי התמונה שמתגלה במהלך האבחון. 

 • מנגנונים שפתיים העומדים בבסיס רכישת הקריאה והכתיבה. 

 • הישגי למידה פורמאליים: הערכת הקריאה, הבנת הנקרא, כתיבה, הבעה בכתב, אסטרטגיות הלמידה. 

 • מבחני סינון לצורך הערכת תפקודי הקשב והריכוז. 

 • במידת הצורך, הרחבת האבחון לתחומי למידה ספציפיים נוספים - מתמטיקה ואנגלית . 

 

ליצירת קשר ושיחת ייעוץ ניתן להתקשר 03-6472784 או ללחוץ כאן להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

  

אבחון פסיכולוגי: 

האבחון הפסיכולוגי מתייחס למרכיבים רגשיים כגון ערך עצמי, כוחות וקשיים, רמת מוטיבציה ודפוסי התמודדות עם דרישות היום יום. 

מטרתו:

לבנות פרופיל מורכב ככל הניתן אודות אישיותו של הנבחן ולהעריך את נקודות החוזק

והקשיים שלו בתחום האינטליגנציה, הקוגניציה, הרגש, ההתנהגות והכישורים החברתיים

וכן לבדוק את יחסי הגומלין בין הגורמים הללו.

האבחון הפסיכולוגי כולל:

 • הערכת התפקוד האינטלקטואלי – מבדקי כישורים ופוטנציאל (I.Q). 

 • הערכת התפקוד הרגשי-התנהגותי-חברתי – לזיהוי השפעתם על תפקודו של הנבחן. 

אבחון משולב או אבחון פסיכו-דידקטי: 

אבחון פסיכו-דידקטי, הנו אבחון מקיף הכולל מרכיבים פסיכולוגיים ודידקטיים. הוא נותן תמונה רחבה על הילד הכוללת נקודות חוזק ותורפה, כישורים קוגניטיביים ותפקודו הרגשי ומעריך באיזו מידה משפיע כל גורם על תפקודו של הילד. 

מטרתו:

האבחון מאפשר בניית תוכנית טיפול כוללת. 

מתן המלצות מפורטות להורים ולבית הספר בנוגע להתאמת סביבה לימודית ודרכי למידה וכן התאמות בדרכי היבחנות. האבחון מוכר ע"י משרד החינוך והוא בעל תוקף הן בוועדות השילוב הבית ספריות וכן לצורך קבלת התאמות בדרכי היבחנות לבגרויות.

האבחון הפסיכו-דידקטי כולל:

 • מבחן אינטליגנציה מלא. 

 • מבחנים הבודקים את תחומי התפקודים הקוגניטיביים (תפיסה חזותית ושמיעתית, זיכרון לסוגיו, קשב, תפקודים ויזו-מוטוריים וגרפו-מוטוריים, רמת שפה.

 • מיומנויות למידה פורמאלית- רמת קריאה, הבנת הנקרא וכתיבה. ניתן להרחיב את האבחון ולבדוק גם מיומנויות חשבוניות ואנגלית.

 • התרשמות מהתפקוד הרגשי: כיצד התלמיד תופס את עצמו ואת קשייו, רמת מוטיבציה, דפוסי התמודדות עם מצבי קושי, התייחסות לאופנים שונים של מתן עזרה. נעשה שימוש במבחנים פסיכולוגיים השלכתיים ותצפית התנהגותית.

 • מבחני סינון להערכת תפקודי הקשב והריכוז. 

 • מטרתו:

 • לייצר תכנית עבודה מפורטת בתחום ההוראה המתקנת, ולהמליץ על התאמות בדרכי הלמידה וההיבחנות. האבחון הדידקטי הינו דינאמי ומותאם לתפקודיו ויכולותיו של התלמיד

 • האבחון הדידקטי כולל את הערכת התחומים הבאים:

 • יכולת החשיבה המילולית והצורנית. 

 • מנגנונים בסיסיים: הערכת התפיסה החזותית, זיכרון חזותי מרחבי, תפקודים גרפו-מוטוריים ותפקודים ניהוליים. הבחנה שמיעתית, זיכרון שמיעתי וזיכרון 

 

ליצירת קשר ושיחת ייעוץ ניתן להתקשר 03-6472784 או ללחוץ כאן להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

 

אבחון בשלות : מוכנות לכתה א'

מוכנות לכתה א' היא שלב בהתפתחות הילד בו הוא בשל לעבור מפעילות שהיא ברובה מחקית, לפעילות של למידה מסודרת ומושכלת. כאשר יש רושם שילד אינו בשל להיכנס לבית-הספר מומלץ לערוך בדיקת בשלות . אבחון הבשלות הינו אבחון פסיכולוגי הכולל מרכיבים קוגניטיביים ורגשיים, נבדקים תפקודים שכליים, שפתיים, מוטוריים ורגשיים.  

מטרתו:

אבחון בשלות, מסייע להורים בתהליך קבלת ההחלטה לגבי עלייה לכיתה א' ובאיתור קשיים התפתחותיים והמלצה על דרכי התערבות וטיפול.

אבחון הבשלות כולל את הערכת התחומים הבאים:

 • בחינת התחום החזותי והמוטורי, נבדקים תפקודי תפיסה חזותית וקואורדינצית עין-יד: רמת הציור, יכולת העתקת צורות ומוכנות לכתיבה. 

 • בשלות שפתית הכוללת רמה תואמת גיל של אוצר מילים, מושגים, וידע תחבירי. 

 • בשלות לרכישת קריאה - הבנת הקשר בין צלילי השפה לבין הייצוג הצורני של האותיות. 

 • בשלות המערכת השכלית - היכולת לחשוב ולהבין באופן מופשט והגיוני, צבירה של ידע נלמד, יכולת קשב וריכוז, סינון גירויים והפרדה בין עיקר וטפל. 

 • בשלות רגשית וחברתית - היכולת להסתגל למערכת של כללים ודרישות לעבודה. 

 • רמת המוטיבציה של הילד להיכנס למסגרת בית-ספרית, דימויו העצמי, נכונות ללמוד ולקבל

סיוע כשנדרש, דפוסי התמודדות מול מצבי תסכול וקושי. 

 

הערכה נוירולוגית - אבחון קשב וריכוז

אבחון קשב וריכוז הינו אבחון לבדיקת קיומם של קשיי קשב ובעיות ריכוז בקרב ילדים ובני נוער.

מטרות האבחון:

האבחון מאפשר בניית תוכנית טיפול כוללת. 

מתן המלצות מפורטות להורים ולבית הספר בנוגע להתאמת סביבה לימודית ודרכי למידה וכן התאמות בדרכי היבחנות.

באבחון הקשב והריכוז, האבחנה היא קלינית, על פי קריטריונים מוגדרים ומתבססת על:

 • מידע רב ככל הניתן בנוגע לתפקוד היומיומי של הילד/ה, במסגרות השונות. המידע נאסף על ידי המאבחן בעזרת שאלונים הניתנים להורים ולמורה, שיחה עם ההורים והילד וכן דיווח מאבחונים וטיפולים קודמים.

 • בדיקה קלינית, אשר מטרתה ליצור הבחנה ולקבוע האם מדובר בהפרעת קשב וריכוז, האם נלווים אליה קשיים נוספים או שמא מדובר בבעיה אחרת (מחלה, קושי רגשי וכו'), הגורמת באופן משני לפגיעה בקשב.

האבחון במרכז אפשרויות נערך על ידי ד"ר תמר שטיינברג, נוירולוגית התפתחותית, האבחון מוכר ע"י משרד הבריאות ומשרד החינוך והוא בעל תוקף בוועדות השילוב הבית ספריות ולצורך קבלת התאמות בדרכי היבחנות לבגרויות.

 

אבחוני קשב ממוחשבים:

מוקסו:

מוקסו הינו אבחון ממוחשב, אשר מטרתו לאבחן הפרעות קשב וריכוז. המבחן מודד את ביצועי הנבדק בארבעה תחומים- קשב, היפראקטיביות, אימפולסיביות ותזמון, בהתאמה לגיל ולמין הנבדק. המבחן מתבצע בסביבה טבעית המשלבת מסיחים מדומים חזותיים ושמיעתיים, התורמים לדיוק האבחון. אורך המבחן הוא כ-30 דקות, ולאחריו מתקבלות תוצאות מיידיות המספקות ערך טיפולי רב, ומאפשרות מעקב על השפעות ואפקטיביות הטיפולים הניתנים.

BRC - אבחון קשב ממוחשב:

אבחון BRC הוא אבחון ממוחשב להפרעת קשב וריכוז, הבודק את כל 4 תפקודי הקשב: קשב מתמשך - היכולת לשמור על קשב לאורך זמן מבלי לרדת ברמת הביצוע. קשב סלקטיבי - היכולת למקד את הקשב רק במטלה מסוימת, ולהתעלם מגירויים שמסביב שאינם קשורים למטלה בה אנו עוסקים כרגע. פיצול קשב - היכולת להפנות תשומת לב ולקחת בחשבון יותר מנושא אחד בו זמנית. התפקודים הניהוליים - האחראים ליכולות כמו תכנון, ארגון, למידה מטעויות, הסתגלות למצבים משתנים ועוד. אבחון BRC מספק מידע גם על תפקודים קוגניטיביים נוספים כגון: זיכרון שמיעתי וחזותי, ארגון ותכנון, שפה ומוטוריקה. בנוסף הוא מכיל גם ממצאים רגשיים המסייעים עוד יותר בהבנת התמונה, בקבלת אבחנה ובהחלטה איך הכי נכון לטפל. 

 

חשוב לציין כי אבחון מוקסו ו- BRC אינם מחליפים התייעצות עם איש מקצוע, אלא מסייעים בהחלטות אבחוניות וטיפוליות.

 

לתיאום עם ד"ר שטיינברג ניתן להתקשר לטלפון: 03-6472784. בימי שני ורביעי בשעות 16:00-20:00 קיים מענה אנושי

בכל מועד אחר ניתן להשאיר הודעה או ליצור קשר דרך האתר ואנו נחזור בהקדם.

למטופלים במעקב ובמקרים דחופים בלבד ניתן לפנות במייל tami.steinberg@gmail.com

Thanks! Message sent.

תודה פנייתך התקבלה, נענה בהקדם

bottom of page