top of page

סרגל אותיות תלת ממדי
עם תומכי זיכרון לשמות האותיות

"נעים להכיר"

חוברת מוכנות לכיתה א'

נעים להכיר – מכירים את שמות האותיות והצלילים, זו חוברת עבודה המתבססת על דרישות משרד החינוך לקראת העלייה לכיתה א'.

החוברת מכילה סרגל אותיות תלת ממדי, עם ציורים המהווים תומכי זיכרון לשמות האותיות.

את הסרגל ניתן להניח על השולחן, והוא ילווה את ילדך בתהליך רכישת הקריאה בכיתה א'.

החוברת עוסקת בהכרת שמות האותיות,

בפיתוח מודעות פונולוגית (ערנות לצלילי המילה),

הייצוג החזותי והשמיעתי של האותיות

ופיתוח כישורים גרפו-מוטוריים.

תהליכים אלו הכרחיים להתפתחות תהליך הקריאה והכתיבה ומסייעים לפיתוח מיומנויות למידה עצמית.

בחוברת ובסרגל האותיות, לכל אות מותאם ציור התואם את הצליל הפותח של שם האות, ומהווה תומך זיכרון המסייע לילד לזכור את שמות האותיות.

לדוגמה: הציור המרמז על האות שׅין הוא "שׅיניים", מאחר שתחילת המילה מרמזת על צליל האות.

בנוסף, לכל אות מוצמד איור המראה כיצד מסמנים את האות בשפת הסימנים. בדרך זו, כל הילדים לומדים את האותיות בדרך נוספת, חווייתית ומעניינת ובנוסף, החוברת מונגשת לילדים כבדי שמיעה וחרשים.

ולסיום, בחוברת יש ברקודים המקושרים למשחקי מחשב בנושאי אותיות והמון שיטות שפותחו על ידי מורות להוראה מתקנת ומרפאות בעיסוק במטרה לתת מענה לקשיים המתעוררים בראשית תהליך רכישת הקריאה והכתיבה.

bottom of page