top of page

טיפול קוגניטיבי

טיפול קוגניטיבי זו שיטת טיפול פסיכולוגי המבוססת על ההנחה שדפוסי חשיבה משפיעים על ההתנהגות, והמקור של אותן הפרעות רגשיות הוא בדפוסי חשיבה מעוותים.

הטיפול הקוגניטיבי מתמקד בזיהוי דפוסי החשיבה הלקויים או הבלתי יעילים והקניית דפוסי חשיבה סתגלניים יותר במקומם. הטיפול מתבסס על עקרונות מתחום הלמידה, וכן על ניתוח לוגי ושכנוע מילולי-שכלתני. הטיפול הקוגניטיבי שונה מהטיפול ההתנהגותי, מאחר והטיפול ההתנהגותי שם דגש על על ההתנהגות ואילו הטיפול הקוגניטיבי שם דגש על התהליכים הפנימיים של המטופל. בין מפתחי שיטת הטיפול הקוגניטיבי הם: אלברט אליסאהרון בקדונלד מיקנבאום ואלברט בנדורה.
ההנחה בבסיס שיטת הטיפול הקוגניטיבי, היא כי רגשות שונים, ובפרט חרדות ודיכאון, אינם נובעים מהאירועים עצמם, אלא מהפירוש שאנו נותנים לאותם אירועים. מטרת הטיפול הינה לשנות את תפיסת העולם של האדם ולהקנות לו דפוסי חשיבה ותפיסות רציונליות.

תחילה נערך ניתוח של הדיווח המילולי והפירושים שהאדם נותן לסיטואציות, ניתוח זה מסייע ללמוד על הדפוסים והתפיסות הלא רציונליים. בהמשך מעלים טיעונים הגיוניים, אלו אמורים להוות תחליף ולבסס אמונות רציונליות, שיאפשרו לאותו אדם לשפר את תפקודו ואת הסתגלותו למציאות.

במהלך הטיפול, המטופל לומד לזהות מחשבות לא-תפקודיות, לבחון אותן, ולהחליפן במחשבות רציונליות ומציאותיות יותר. הטיפול מוגבל בזמן ועיקר העבודה היא בין המפגשים - המטופל מתבקש לעשות "שיעורי בית" ולרשום מחשבות אוטומטיות שעולות בעקבות אירועים שונים בחייו ולנסות להחליפן ב"מחשבות מתוקנות", תפקודיות יותר. המטרה הסופית של הטיפול היא שהמטופל יהיה מסוגל "ליירט" את המחשבות האוטומטיות ולתקנן במהלך האירוע. בשיטה זו יש דו-שיח בין המטפל למטופל, המטפל פעיל בהבניית הטיפול ומדגיש גורמים מודעים, והדגש הוא על הכאן ועכשיו.

במרכז אפשרויות קיימים שני סוגים של טיפולים קוגניטיביים:

טיפול קוגניטיבי התנהגותי - CBT, וכן טיפול קוגניטיבי תפקודי - קוג פאן - Cog-Fun.

טיפול CBT, הינו טיפול קוגניטיבי התנהגותי, אשר נועד לתת מענה למגוון רחב של בעיות כגון: חרדה לסוגיה, הפרעות אובססיביות, דיכאון, טראומה, פוביות מסוגים שונים, פחד קהל, חרדת בחינות, התנהגות כפייתית ועוד. הטיפול מתאים לילדים, מתבגרים ומבוגרים

טיפול Cog-Fun, מבוסס על גישת טיפול ייחודית, ממוקדת תפקוד, לקוח ומשפחה המסתמכת על תיאוריה ומחקר. זוהי גישה שפותחה במטרה לתת מענה להיבטים הקוגניטיביים ולקשיים התפקודיים של ילדים עם הפרעת קשב (ADHD) ובני משפחותיהם. אחת המטרות המרכזיות של הגישה הינה לרכוש אסטרטגיות לניהול וויסות התנהגות, ולפתח מסוגלות עצמית בעיסוקים כגון: טיפול עצמי, משחק, לימודים והשתתפות חברתית (טיפול הממוקד בתחום התפקודים הניהוליים). 

bottom of page