top of page
תיאום הורי 
מאת אסתי להב - עובדת סוציאלית מוסמכת
תיאום הורי נעשה בין זוג הורים הנמצאים בשלבים שונים
של תהליך גירושין. מטרת התיאום ההורי הינה לעזור להורים לשתף
פעולה בסוגיות שונות הקשורות לילדיהם המשותפים.

 

בתהליך התיאום ההורי ההתמקדות הינה בילדים, כאשר נקודות ההנחה הינה כי שני ההורים הינם הורים משמעותיים ומיטיבים, ועל מנת לעזור לילדים ולהוציא אותם מהקונפליקט ההורי צריך לעזור להורים לפתח תקשורת עניינית עבור הילדים.

 

בתהליך התיאום ההורים לומדים ליישם את ההסכמות עליהם החליטו בהסכם הגירושין, במידה והיתה מעורבות של בית המשפט ההורים לומדים ליישם את ההחלטות השיפוטיות בעניינם.

בסיום תהליך התיאום ההורים יוכלו להגיע להסכמות ולהבנות משותפות, ולשיתוף פעולה הורי ללא מעורבות איש מקצוע.

 

הנהנים העיקריים מתהליך התיאום הינם הילדים הלכודים בקונפליקט בין הוריהם. בתהליך התיאום אנחנו רואים שהמתח בו נמצאים הילדים פוחת, הילדים מסתגלים טוב יותר לגירושין, וניכר שהילדים נהנים ממעורבות של שני ההורים בחייהם.

 

תהליך התיאום: 
התיאום הינו מודל ייחודי שאורכו 15-20 פגישות של שעה וחצי.
ברוב הפגישות משתתפים שני ההורים יחד עם המטפל.
הפגישה הראשונה הינה נפרדת, לכל אחד מההורים עם המטפל, לעיתים נערכות פגישות נפרדות נוספות, בהתאם לצורך, לשיקול דעת המטפל ובהחלטה משותפת עם ההורים.                                                                       

בכל פגישה דנים ההורים בסוגיות הוריות שהם מעלים, כאשר בסיום הפגישה מתקבלות החלטות קונקרטיות לגבי סוגיות אלו.
הסוגיות ההוריות מגוונות, למשל:
כיצד לחגוג לילד יום הולדת? 
לאיזה חוגים כדאי לרשום את הילד/ה?
מה שעת החזרה המקובלת לחזרה מבילוי של המתבגרים?
האם לערוך לילד/ה אבחון קשב ועוד....

 

במידה והתיאום ההורי הינו חלק מהחלטה שיפוטית המתאם נדרש לדווח לבית המשפט האם התהליך התחיל, ולהודיע על סיומו.
במידה ואחד הצדדים מבקש להפסיק את התהליך המתאם מודיע לבית המשפט על כך, והאם להערכתו יש מקום להמשך התהליך.

 

המתאם ההורי הינו איש טיפול בעל ניסיון במשפחות בקונפליקט גבוה, בעל ידע וניסיון במשפחות בגירושים אשר עבר הכשרה במודל התיאום ההורי.

iStock_000011136020Small.jpg
bottom of page